Contact

Contactpersoon: Jolanda Mol
Email: jolanda.mol@studietalent.nl
Postadres:
Postbus 56
2410AB Bodegraven

KvK 51111640

Studietimer

Online time management systeem

StudieTimer is een online time management systeem, speciaal afgestemd op studenten. StudieTimer is ontwikkeld om op individueel niveau laagdrempelige ondersteuning te bieden aan grote groepen studenten.

  Ondersteuning voor iedereen

  Uniek aan StudieTimer is dat het mes aan meerdere kanten snijdt:

 • Voor de student is de StudieTimer een steun in de rug
 • De studieadviseur krijgt door StudieTimer inzicht in het studiegedrag van de student. Bijkomend voordeel is dat StudieTimer functioneert als communicatiesysteem
 • Voor het onderwijsinstituut is StudieTimer niet alleen een rendementsverbeterend programma, maar ook een kostenbesparend systeem

Roep om verbetering

Studievertraging verminderen is één van de uitdagingen binnen het hoger onderwijs.

Vertraging kost miljoenen euro´s en door het huidige kabinet worden instituten gedwongen om binnen een bepaalde termijn een prestatie neer te zetten. Een kans die blijft liggen is het bieden van specifiek afgestemde begeleiding aan studenten.

Door specifieke studenten uit het systeem te filteren krijgen de juiste studenten op het juiste moment de aandacht die zij nodig hebben

Meerwaarde

De uiteindelijke doelstelling van StudieTimer is kostenbesparing. Zowel voor de student als voor de instelling.

StudieTimer creëert deze rendementsverbetering doordat de continue begeleiding via StudieTimer 1) structuur geeft, 2) inzicht in de doelen vergroot en 3) betrokkenheid verhoogt.

Eigenschappen van studenten, verstuurde communicatie en gemaakte afspraken worden in StudieTimer vastgelegd

Kwaliteitsverbetering

Het gebruik van StudieTimer binnen een organisatie is éééén van de middelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Een meerwaarde van StudieTimer is dat het niet alleen de kwaliteit van studiebegeleiding verbetert, maar ook de ten gunste komt aan de organisatie van het onderwijs en het inhoudelijke aspect van de opleiding

Resultaat

StudieTimer is een investering die zichzelf terug verdient door de rendementsverbetering die het teweeg brengt.

Stel hier vast welke verbeteringen uw onderwijsorganisatie door middel van StudieTimer wilt bereiken:
 • structureel studievolgsysteem gedurende een onderwijsperiode
 • professioneel studiebegeleidingssysteem
 • arbeidsextensief contact met elke student
 • inzicht in het gedrag van studenten voor aanvang van een tentamen
 • deelsgeautomatiseerde maar persoonlijke studiebegeleiding
 • gerichte aandacht aan specifieke doelgroepen gebaseerd op prestatie en motivatie
 • preventieve signaleerfunctie
 • registratie van individuele communicatie en omstandigheden
 • centraal beschikbaar registratiesysteem wat onderlinge afstemming vereenvoudigt.

Screencast

Voorbeeld van een subtitel

StudieTimer is webbased waardoor overal te gebruiken. De hosting gebeurt desgewenst extern en er is ter ondersteuning een helpdesk functie beschikbaar. De implementatie wordt ondersteund door een software partner en diverse trainingsvormen ondersteunen een succesvol gebruik.

Implementatie

Voorbeeld van een subtitel

StudieTimer is webbased waardoor overal te gebruiken. De hosting gebeurt desgewenst extern en er is ter ondersteuning een helpdesk functie beschikbaar. De implementatie wordt ondersteund door een software partner en diverse trainingsvormen ondersteunen een succesvol gebruik.

Invoermogelijkheden

StudieTimer is op diverse manieren inzetbaar. De intentie is een zo groot mogelijke groep preventief gebruik te laten maken van deze ondersteunende applicatie. Continue reflectie op het functioneren van de student moet studievertraging voorkomen.

Koppelingen

Om het systeem optimaal te laten functioneren worden de eigenschappen van de student en de eigenschappen de opleiding ingevoerd Dit kan door StudieTimer bestanden te laten inlezen of nog makkelijker, door koppelingen toe te staan met de bestaande registratie programma´s.

Ondersteuning

Implementatie van StudieTimer bij de opleiding gaat gepaard met een training. Hierin wordt uitgelegd hoe het systeem te gebruiken is en hoe de data base gevuld wordt. Gedurende de licentie periode is er een ondersteunende helpdesk beschikbaar. Het gebruikersvriendelijke ontwerp maakt dat het zonder verdieping mogelijk is het programma te gebruiken. Als naslagwerk is er zowel digitaal als in papiervorm een handboek beschikbaar. Stap voor stap wordt hierin de werking van het systeem uitgeleg

Handboek

Als naslagwerk is er zowel digitaal als in papiervorm een handboek beschikbaar. Stap voor stap wordt hierin de werking van het systeem uitgelegd

Investering

Zonder investering geen succes. Dat geldt ook voor StudieTimer

Zowel in het gebruik als in geld investeren in StudieTimer levert succes op in de vorm van studiesucces en begeleidingsgemak.

Investeren in gebruik

Om StudieTimer goed te laten werken moeten de volgende stappen eenmalig worden genomen:
 • data overdracht betreffende student- en opleidingsgevens
 • gebruikerstraining aan studiebegeleiders
 • inbedding in onderwijsorganisatie
 • opstellen van standaard teksten
 • instellen van automatische feedbackmomenten
Gedurende het gebruik van StudieTimer bestaat de investering uit:
 • stimulering gebruik onder gebruikersgroep
 • monitoren van gebruikersgroepen
 • selecteren van gebruikersgroepen
 • plegen van interventies naar gelang de behoefte
 • invoer van persoonlijk studenteigenschappen

Investeren in geld

Uitgangspunt is dat StudieTimer relatief goedkoop is door het grootschalige gebruik. De kosten worden in rekening gebracht bij de onderwijsinstelling aangezien zij financieel gezien de meeste baat hebben bij de rendementsverbetering. Een opleiding kan er voor kiezen de kosten (deels) door te voeren op de student. Per instelling wordt gekeken naar de betreffende factoren waarna er een offerte wordt opgemaakt. Om de kosten voor zowel kleine als grote opleidingen aantrekkelijk te maken worden de kosten berekend op basis van licentiekosten en een studentenfee.

Resultaat

De uiteindelijke opbrengst van de investering is kostenbesparing & rendementsverbetering.

StudieTimer is een volgsysteem: door positieve stimulering en continue betrokkenheid zal de intrinsieke motivatie van studenten voor studiesucces worden vergroot.

Enquȇte: onderzoek naar behoefte

Voorafgaand aan de ontwikkeling van StudieTimer is er een grootschalige enquȇte uitgezet onder een evenredig aantal HBO en WO studenten (N = 230, waarvan 45% eerstejaars). Onderwerp van de enquëte was de oorzaak van studievertraging en de behoefte aan een begeleidingssysteem zoals StudieTimer.
 • De belangrijkste resultaten uit het onderzoek: 75% van de respondenten had op het moment van het onderzoek, halverwege semester 2, studievertraging. Deels van de vertraging was via herkansingen nog weg te werken.
 • 60% van de studenten geeft aan dat de vertraging is ontstaan door de slechte planning en onvoldoende discipline.
 • 33% van de vertraagde studenten vindt de huidige studiebegeleiding onvoldoende en zou graag meer begeleiding zien. Dit betekent niet dat de begeleiding onvoldoende is, maar als onvoldoende wordt ervaren.
 • 36% van de vertraagde studenten geeft aan directe interesse te hebben in StudieTimer en daar zelfs 5 á 10 euro per maand voor over te hebben. Deze antwoord combinatie bekrachtigt de behoefte.
Een kleine groep gebruikers heeft kennisgemaakt met StudieTimer gedurende het ontwikkeltraject. De afstemming op de daadwerkelijke behoefte is hierdoor verder verbeterd.

Achtergrond

Het streven is zoveel mogelijk studenten de kans te geven gebruik te maken van het online begeleidingssysteem. StudieTimer is een middel om talent tot uiting te laten komen. Onderwijsinstellingen stimuleren talent door StudieTimer aan te kopen en te integreren in het onderwijsprogramma.

StudieTimer is landelijk opgezet om iedere instelling en iedere student de mogelijkheid te geven gebruik te laten maken van het systeem.

 • De Universiteit van Amsterdam is de onderwijsinstelling die in 2011-2012 StudieTimer 1.0 uitzet uitzet onder een deel van haar studenten. Vanaf het najaar van 2011 wordt hun ervaring via diverse uitingsmogelijkheden toegelicht. link
 • Om continuïteit en professionaliteit te kunnen waarborgen, is een samenwerkingsverband aangegaan met een middelgroot automatiseringsbedrijf gevestigd in Noord Nederland. Lammert Brouwer, algemeen directeur en management consultant, heeft jarenlange ervaring in de informatie technologie sector en heeft zich als mede-eigenaar verbonden aan StudieTimer.
 • De software-ontwikkeling, technische ondersteuning en servicedesk is in handen van Briljandt Communicatie te Heerenveen. Deze technische, hooggeschoolde en vernieuwende club ondersteunt de huidige applicatie en werkt continu aan verbeterprocessen.
 • Binnen de gebruikersgroep wordt een klankgroep geformeerd waar nauw mee wordt samengewerkt bestaande uit studiebegelieders, studenten, ict medewerkers en onderwijsdirecteuren. Het systeem wordt door de feedback van de gebruikers continu verbeterd. Neem contact op als je bij deze groep betrokken wilt worden.
 • Hier kunt u alle informatie over StudieTimer in één document downloaden.